Forextegel Rein

Vanaf 5,99

Forextegel met Friese tekst:
It hat noch nea sa bot reind of it wurdt wol wer drûch.

De tekst is van Folkje Koster.