Muurcirkel Rein

Vanaf 5,45

Cirkel met Friese tekst:
It hat noch nea sa bot reind of it wurdt wol wer drûch.

De tekst is van Folkje Koster.